Available courses

Selv om Bibelen består av 66 ulike bøker, skrevet av flere ulike forfattere, er den likevel èn bok, inspirert av Den Hellig Ånd. I dette kurset fokuserer vi på hvordan Guds gjenreisingsplan åpenbares i Bibelen. Gjennom hele Bibelen finner vi røde tråder av Guds plan. Kurset vil gi deg et bedre grunnlag for å forstå profetiske skrifter i Bibelen og du vil oppleve å få en dypere innsikt i Guds plan og hvordan Gud arbeider for å realisere denne. 

Mal for opprettelse av kurs for modulen Guds frelsesplan - menneskesyn og frelseslære.

Kurs om bibelsyn og bibelbruk.